O stránkách

Informace o stránkách

Validní XHTML 1.0! Validní CSS!

Testováno pro zobrazování v běžných současných prohlížečích. Zobrazitelné na jakékoliv obrazovce veliké alespoň 640x480 pixelů s přiměřenou velikostí textu.

Obrázky použité jako součást designu pocházejí z více zdrojů: Jednak jde o mou vlastní tvorbu - kulaté okraje. Dále jsou použity upravené prvky z návrhu společného stylu pro stránky Simutransu vytvořeného Kristianem Koerselmanem - přechody pod záhlavím; tímto stylem jsem se také inspiroval při volbě barev.

Hlavním grafickým elementem jsou ikony z tématu Nuvola pro KDE, vytvořeného Davidem Vignonim a licencované pod LGPL - tyto soubory jsou zde pojmenovány nuvola-velikost-původní_název.png. Výjimku tvoří ikony vlajek, které jsou dílem Marka Jamese a náleží do "Public Domain" (autor se vzdal svých práv).

Prvky jiných autorů si zachovávají původní autorská a licenční práva, moje jsou k dispozici pro nekomerční použití.

Veškerá grafika je k dispozici ve složce tam kde je, styly zde ;-)